Skip to main content

Bộ môn Kỹ thuật máy tính

Địa chỉ: Phòng 305 - tầng 3 - A4 - Khu A Đại học Hàng Hải Việt Nam

Nhân sự:

Họ tên, điện thoại Chức vụ, email
Thạc sĩ Ngô Quốc Vinh 

SĐT: 0913.017180
Trưởng bộ môn

Email: vinhnq@vimaru.edu.vn
Tiến sĩ Trần Đăng Hoan 

SĐT: 0945810056
Giảng viên

Email: dang-hoan.tran@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Nguyễn Quốc Hưng 

SĐT: 0904.174079
Kỹ thuật viên

Email: hungnq@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Phạm Trung Minh 

SĐT: 0983.304512
Giảng viên

Email: minhpt@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Vũ Đình Trung 

SĐT:
Giảng viên

Email: trungvd@vimaru.edu.vn
Cử nhân Lê Xuân Hường 

SĐT: 0904.351466
Giáo vụ khoa

Email: huonglx@vimaru.edu.vn

Các môn học phụ trách:

Môn học Thông tin
Điều khiển tự động 

(Ký hiệu: 13473 - Tín chỉ: 2)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Xử lý tín hiệu số 

(Ký hiệu: 17317 - Tín chỉ: 2)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Vi xử lý 

(Ký hiệu: 17301H - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại II

Tích lũy: Có
Truyền thông đa phương tiện 

(Ký hiệu: 17322 - Tín chỉ: 2)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Truyền dữ liệu 

(Ký hiệu: 17305 - Tín chỉ: 2)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Tổ chức và quy hoạch mạng viễn thông 

(Ký hiệu: 13255 - Tín chỉ: 2)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Tin học đại cương 

(Ký hiệu: 17202H - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại II

Tích lũy: Không
Thực tập Visual Basic .Net 

(Ký hiệu: 17327 - Tín chỉ: 1)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại II

Tích lũy: Có
Thực tập Java 

(Ký hiệu: 17324 - Tín chỉ: 2)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại II

Tích lũy: Có
Thiết kế và quản trị mạng 

(Ký hiệu: 17309 - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Thiết kế và lập trình web 

(Ký hiệu: 17313 - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Thiết kế mạch tích hợp cỡ lớn 

(Ký hiệu: 13254 - Tín chỉ: 2)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Thị giác máy tính 

(Ký hiệu: 17505 - Tín chỉ: 5)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại II

Tích lũy: Có
Phát triển ứng dụng mã nguồn mở 

(Ký hiệu: 17314 - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Nguyên lý hệ điều hành 

(Ký hiệu: 17303 - Tín chỉ: 2)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Nguyên lý hệ điều hành 

(Ký hiệu: 17303H - Tín chỉ: 2)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại II

Tích lũy: Có
Nguyên lý cơ bản 1 

(Ký hiệu: 19106H - Tín chỉ: 2)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại II

Tích lũy: Không
Mạng máy tính 

(Ký hiệu: 17306 - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Mạng không dây và truyền thông di động 

(Ký hiệu: 17319 - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Lập trình vi điều khiển 

(Ký hiệu: 17318 - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Lập trình mạng 

(Ký hiệu: 17307 - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Lập trình ghép nối ngoại vi 

(Ký hiệu: 17311 - Tín chỉ: 2)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Kỹ thuật vi xử lý 

(Ký hiệu: 17301 - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Kỹ năng thuyết trình 

(Ký hiệu: 17326 - Tín chỉ: 2)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Kiến trúc máy tính và TBNV 

(Ký hiệu: 17302 - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Kiến trúc máy tính 

(Ký hiệu: 17302H - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại II

Tích lũy: Có
Java cơ bản 

(Ký hiệu: 17323 - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Hệ điều hành mã nguồn mở 

(Ký hiệu: 17308 - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Hệ thống viễn thông 

(Ký hiệu: 17310 - Tín chỉ: 2)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Hệ thống truyền thông công nghiệp 

(Ký hiệu: 13363 - Tín chỉ: 2)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Hệ thống nhúng 

(Ký hiệu: 17312 - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Hệ phân tán 

(Ký hiệu: 17321 - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Chuyên đề tự chọn 

(Ký hiệu: 17328 - Tín chỉ: 2)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Chuyên đề 2 TTM - ĐH 

(Ký hiệu: 17330 - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Chuyên đề 1 TTM - ĐH 

(Ký hiệu: 17329 - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Chuyên đề 1 CNT - ĐH 

(Ký hiệu: 17224 - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Bảo trì hệ thống 

(Ký hiệu: 17304 - Tín chỉ: 2)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Bảo trì hệ thống 

(Ký hiệu: 17304H - Tín chỉ: 2)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại II

Tích lũy: Có
An ninh mạng 

(Ký hiệu: 17320 - Tín chỉ: 2)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có