Skip to main content

Bộ môn Tin học đại cương

Địa chỉ: Phòng 304 - tầng 3 - A4 - Khu A Đại học Hàng Hải Việt Nam

Nhân sự:

Họ tên, điện thoại Chức vụ, email
Tiến sĩ Hồ Thị Hương Thơm 

SĐT: 0989567488
Trưởng bộ môn

Email: thomhth@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Nguyễn Đồng Sỹ 

SĐT: 0915.907570
Kỹ thuật viên

Email: synd@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Trịnh Thị Ngọc Hương 

SĐT: 0904.360315
Giảng viên

Email: huongtn@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Nguyễn Kim Anh 

SĐT: 0989.550215
Giảng viên

Email: anhnk@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hà 

SĐT: 01698.022933
Kỹ thuật viên

Email: ha.nguyenthu@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Võ Văn Thưởng 

SĐT: 0903170915
Kỹ thuật viên

Email: thuongvv@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Hoàng Thị Thúy Hồng 

SĐT: 01682098383
Kỹ thuật viên

Email: honght@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Mai Thị Trang 

SĐT:
Kỹ thuật viên

Email: trangmt@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Thùy Trang 

SĐT: 0904.999.389
Giảng viên

Email: trangnht@vimaru.edu.vn
Kỹ sư Trần Thị Vui 

SĐT:
Kỹ thuật viên

Email: vuitt@vimaru.edu.vn

Các môn học phụ trách:

Môn học Thông tin
Tin học văn phòng 

(Ký hiệu: 17102 - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I

Tích lũy: Có
Tin học văn phòng 

(Ký hiệu: 17102H - Tín chỉ: 3)

Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại II

Tích lũy: Có