Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Giới thiệu Bộ môn Tin học đại cương

Địa chỉ: Phòng 304 - tầng 3 - A4 - Khu A Đại học Hàng Hải Việt Nam

Nhân sự:

Họ tên, điện thoại Chức vụ, email
Tiến sĩ Hồ Thị Hương Thơm
SĐT: 0989567488
Trưởng bộ môn
Email: thomhth@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Nguyễn Đồng Sỹ
SĐT: 0915.907570
Kỹ thuật viên
Email: synd@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Trịnh Thị Ngọc Hương
SĐT: 0904.360315
Giảng viên
Email: huongtn@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Nguyễn Kim Anh
SĐT: 0989.550215
Giảng viên
Email: anhnk@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hà
SĐT: 01698.022933
Kỹ thuật viên
Email: ha.nguyenthu@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Võ Văn Thưởng
SĐT: 0903170915
Kỹ thuật viên
Email: thuongvv@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Hoàng Thị Thúy Hồng
SĐT: 01682098383
Kỹ thuật viên
Email: honght@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Mai Thị Trang
SĐT:
Kỹ thuật viên
Email: trangmt@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Thùy Trang
SĐT: 0904.999.389
Giảng viên
Email: trangnht@vimaru.edu.vn
Kỹ sư Trần Thị Vui
SĐT:
Kỹ thuật viên
Email: vuitt@vimaru.edu.vn

Các môn học phụ trách:

Môn học Thông tin
Tin học văn phòng
(Ký hiệu: 17102 - Tín chỉ: 3)
Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại I
Tích lũy: Có
Tin học văn phòng
(Ký hiệu: 17102H - Tín chỉ: 3)
Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại II
Tích lũy: Có

Xem thêm

Giới thiệu khoa CNTT