Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Giới thiệu Bộ môn Truyền thông và mạng máy tính

Địa chỉ: Phòng 308 - tầng 3 - A4 - Khu A Đại học Hàng Hải Việt Nam

Nhân sự:

Họ tên, điện thoại Chức vụ, email
Tiến sĩ Nguyễn Trọng Đức
SĐT: 0913.300303
Phó chủ nhiệm khoa
Email: trong-duc.nguyen@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Cao Đức Hạnh
SĐT: 0904.486654
Phó trưởng bộ môn phụ trách bộ môn
Email: hanhcd@vimaru.edu.vn
Thạc sĩ Lê Hoàng Dương
SĐT: 01688.682522
Giảng viên
Email: duonglh.cnt@vimaru.edu.vn
Kỹ sư Nguyễn Thành Tuấn Anh
SĐT: 01288067999
Giảng viên
Email: anhntt@vimaru.edu.vn
Kỹ sư Đỗ Đức Hùng
SĐT: 0906013110
Kỹ thuật viên
Email: hungdd@vimaru.edu.vn
Kỹ sư Nguyễn Trung Quân
SĐT:
Giảng viên
Email: quannt@vimaru.edu.vn
Kỹ sư Phạm Ngọc Duy
SĐT:
Giảng viên
Email: duypn@vimaru.edu.vn

Các môn học phụ trách:

Môn học Thông tin
Truyền dữ liệu
(Ký hiệu: 17505H - Tín chỉ: 2)
Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại II
Tích lũy: Có
Thực tập TK và lập trình web
(Ký hiệu: 17515H - Tín chỉ: 3)
Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại II
Tích lũy: Có
Mạng máy tính
(Ký hiệu: 17506H - Tín chỉ: 3)
Tài liệu môn học này: Đang cập nhật
Học phần loại II
Tích lũy: Có

Xem thêm

Giới thiệu khoa CNTT