Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Thông báo về việc hội nghị thường niên lần thứ 17 Hiệp hội các trường đại học Hàng hải Quốc tế

Đăng ngày: 25/10/2016
-
Thông báo về việc hội nghị thường niên lần thứ 17 Hiệp hội các trường đại học Hàng hải Quốc tế vào hồi 9h30-12h ngày 26/10/2016 tại Nhà C2, khu Hiệu bộ Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam. Xin mời các bạn quan tâm dành thời gian tới tham dự.

Tin tức liên quan

Giới thiệu khoa CNTT