Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Danh sách đề tài NCKH cấp trường khoa CNTT năm học 2015 - 2016

Đăng ngày: 16/11/2016
-
Chuyên mục: NCKH
1.Đề tài: “Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở cho học và thi trực tuyến", Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Thành Tuấn Anh, Thành viên tham gia: TS. Nguyễn Hữu Tuân 
2.Đề tài: “Xây dựng ăng ten Logo dùng trong nhận dạng bằng sóng vô tuyến", Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Trọng Đức, Thành viên tham gia: ThS. Cao Đức Hạnh, ThS. Ngô Quốc Vinh.  
3.Đề tài: “Nghiên cứu kĩ thuật đánh giá độ tương đồng văn bản Ứng dụng trong so sánh văn bản tiếng Việt", Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Kim Anh, Thành viên tham gia: ThS. Trịnh Thị Ngọc Hương
4.Đề tài: “Ứng dụng thư viện lập trình mã nguồn mở xây dựng chương trình nhận dạng văn bản chữ việt, anh từ ảnh số", Chủ nhiệm: ThS. Phạm Tuấn Đạt  
5.Đề tài: “Nghiên cứu công nghệ điện toán đám mây, ứng dụng xây dựng mô hình điện toán đám mây cục bộ", Chủ nhiệm: TS. Trần Thị Hương, Thành viên tham gia: ThS. Lê Trí Thành, ThS. Trần Đình Vương.
6.Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng Website Đảng ủy Trường đại học Hàng Hải Việt Nam dựa trên hệ quản trị nội dung mã nguồn mở Drupal", Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Cao Văn, Thành viên tham gia: Nguyễn Tuyết Minh. 
7.Đề tài: “Nghiên cứu về thuật toán phân lớp sử dụng quá trình học máy bán giám sát, ứng dụng trong việc phân lớp trang Web", Chủ nhiệm: ThS. Lê Hoàng Dương
8.Đề tài: “Xây dựng hệ thống nhận dạng mặt tự động sử dụng LPQ (Local Phase Quantization)", Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hữu Tuân, Thành viên tham gia: Nguyễn Văn Thủy. 
9.Đề tài: “Ứng dụng grid computing khai thác nguồn tài nguyên nhàn rỗi trên hệ thống mạng máy tính", Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Duy Trường Giang
10.Đề tài: “Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin trong video và ứng dụng", Chủ nhiệm: TS. Hồ Thị Hương Thơm, Thành viên tham gia: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà.
11.Đề tài: “Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự Trường Đại học Hàng hải Việt Nam", Chủ nhiệm: ThS. Bùi Đình Vũ.

Tin tức liên quan

Giới thiệu khoa CNTT