Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Danh sách đề tài NCKH cấp trường khoa CNTT năm học 2016 - 2017

Đăng ngày: 16/11/2016
-
Chuyên mục: NCKH
1. Nghiên cứu phương pháp phân tích ảnh mặt người cho bài toán phát hiện trạng thái ngủ gật của lái xe ô tô. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Hữu Tuân
2. Nghiên cứu các thuật toán huấn luyện mạng neural, đề xuất mô hình huấn luyện trên môi trường phân tán. Chủ nhiệm đề tài: TS. Ng Duy Trường Giang
3. Nghiên cứu và cài đặt giải thuật sinh khóa dòng ứng dụng trong mạng viễn thông GSM, 3G. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Tuấn Đạt
4. Ứng dụng IoT xây dựng hệ thống giám sát hiệu suất sử dụng các trang thiết bị điện trong các phòng học của trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Trung Minh
5. Nghiên cứu khả năng tương hợp của siêu dữ liệu hàng hải. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Đăng Hoan
6. Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển anten truy theo, ứng dụng trong thông tin liên lạc hàng hải. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Ngô Quốc Vinh
7. Nghiên cứu kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin trên miền tần số wavelets. Chủ nhiệm đề tài: TS. Hồ Thị Hương Thơm
8. Nghiên cứu phương pháp nhận dạng giới tính qua ảnh. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trịnh Thị Ngọc Hương
9. Xây dựng phần mềm quản lý công tác phát triển Đảng viên cho Đảng bộ Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Trung Đức
10. Xây dựng hệ thống hỗ trợ công tác cố vấn học tập điện tử ứng dụng cho trường Đại học Hàng Hải Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Hương
11. Nghiên cứu và đánh giá các chuẩn công nghệ tích hợp để quản lý cơ sở dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Đình Vương
12. Nghiên cứu về công nghệ HTML5 và CSS3, ứng dụng thiết kế giao diện web responsive trong lĩnh vực  giáo dục. Chủ nhiệm đề tài: KS. Ng Thành Tuấn Anh
13. Nghiên cứu, xây dựng mô phỏng dao động máy tàu thủy - hệ toán cơ nhiều bậc tự do trên nền tảng công nghệ LabView. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Cao Đức Hạnh
14. Ứng dụng mã nguồn mở xây dựng hệ thống hỗ trợ bảo trì và cấu hình phòng máy thực hành ứng dụng cho các phòng thực hành của khoa Công nghệ thông tin. Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Trung Quân
15. Nghiên cứu phương pháp đối sánh văn bản áp dụng cho bài toán kiểm tra trùng lặp nội dung. Chủ nhiệm đề tài: KS. Đỗ Đức Hùng

Tin tức liên quan

Giới thiệu khoa CNTT