Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Thông báo về việc tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017 ngành CNTT

Đăng ngày: 14/12/2016
-
Chuyên mục: Cao học
Thông báo về việc tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017 ngành Công nghệ thông tin:
Chỉ tiêu tuyển sinh: 30. 
Hạp nộp hồ sơ: 
+ Đến 19/12/2016 đối với các đối tượng phải học bổ sung kiến thức (học các môn Kiến trúc máy tính, Phân tích thiết kế hệ thống, Trí tuệ nhân tạo). 
+ Đến 27/2/2017 đối với các đối tượng không phải bổ sung kiến thức Các môn thi đầu vào: Toán rời rạc, Tin học cơ sở (Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Lập trình hướng đối tượng, Cơ sở dữ liệu) và Tiếng Anh (Môn điều kiện). 
Dự kiến thời gian thi: 25,26,27/3/2017 
Dự kiến thời gian công bố kết quả: 24-28/4/2017 
Dự kiến thời gian nhập học: 20-30/5/2017.

Tin tức liên quan

Giới thiệu khoa CNTT