Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Kế hoạch phát động tham gia cuộc thi MOSWC 2014 cấp trường.

Đăng ngày: 01/01/2014
-
Kế hoạch thi MOSWC 2014 cấp trường.

- Với mục đích: chọn ra đội tuyển 3 người/ một môn (Word, Excels, Power Point) để dự thi vòng khu vực Hải Phòng. 

- Lợi ích đạt được: tại vòng cấp trường sẽ trao 3 giải nhất, nhì, ba cho mỗi môn thi, đồng thời sẽ lựa chọn các bạn đó để ôn luyển để thi vòng khu vực. Khi thi vòng khu vực Hải Phòng, nếu đạt điểm pass (từ 700 trở lên) các em sẽ được cấp chứng chỉ Specialist (chứng chỉ đầu ra tin học văn phòng)

- Sân chơi tin học cho các bạn sinh viên CNTT - tự tin lên nào các em.

Tin tức liên quan

Giới thiệu khoa CNTT