Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Dự thảo về việc thực hiện quy định, quy chế và văn hóa học đường

Đăng ngày: 21/02/2017
-
Chuyên mục: Tin đơn vị
Căn cứ Quy chế công tác sinh viên hiện hành của Nhà trường và thực trạng việc chấp hành của sinh viên tại các giảng đường, nhằm tăng cường ý thức chấp hành của sinh viên, xây dựng văn hóa học đường và tạo cho sinh viên có thói quen rèn luyện tác phong công nghiệp, Ban giám hiệu yêu cầu các đơn vị, giảng viên và sinh viên thực hiện một số điểm như thông báo phía dưới.


Tin tức liên quan

Giới thiệu khoa CNTT