Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Danh sách cảnh báo học tập và kết quả học tập kì 1 năm học 2016 - 2017

Đăng ngày: 25/02/2017
-
Chuyên mục: Đào tạo
Các sinh viên theo dõi danh sách đính kèm, nếu phát hiện điều gì chưa hợp lý hay có thắc mắc gì yêu cầu lên khoa gặp cô Hường giáo vụ SĐT: 0904.351.466 để làm rõ. Xin cảm ơn.Tin tức liên quan

Giới thiệu khoa CNTT