Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Thông báo: v/v phỏng vấn tuyển dụng của công ty LGEVH

Đăng ngày: 21/03/2017
-
Chuyên mục: Triệu tập
Do thay đổi từ phía Công ty LG nên địa điểm phỏng vấn tuyển dụng cho LGEVH ngày 22/3/2017 sẽ thay đổi địa điểm như sau:

Địa điểm phỏng vấn mới:

-          Phòng Hội thảo Quốc tế số 3 – Tầng 3 nhà A1

-          Thời gian: 8h00 ngày 22/3/2017

Do buổi phỏng vấn có sự hiện diện trực tiếp của Tổng giám đốc LGEVH nên kính đề nghị các thày/cô thông tin tới sinh viên:

-          Đến sớm 10 phút

-          Mặc đồng phục / Quần áo lịch sự

-          Nghiêm túc tuân thủ sắp xếp của Ban tổ chức


Tin tức liên quan

Giới thiệu khoa CNTT