Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

DANH SÁCH HỌC BỔNG (CHÍNH THỨC) - HỌC KỲ 2(2016-2017)

Đăng ngày: 22/03/2017
-
Chuyên mục: Đào tạo

Sau khi có sự phản hồi từ sinh viên. Phòng CTSV đã hiệu chỉnh

 

Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp với Cô Hường (GVK). SĐT: 0904.351.466 

Tin tức liên quan

Giới thiệu khoa CNTT