Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Về việc tham dự chương trình khát vọng khởi nghiệp

Đăng ngày: 23/05/2017
-
Chuyên mục: Triệu tập
Kính gửi các thầy cô CVHT 
Do tinh thần của công văn 428/TB-ĐHHH có thay đổi một chút so với lịch công tác tuần đã thông báo nên công văn triệu tập sinh viên tham dự chương trình sẽ thay đổi để phù hợp chỉ đạo chung của Nhà trường, cụ thể như sau:
1. Các thầy cô CVHT nếu có giờ lên lớp trùng với thời điểm diễn ra Hội nghị thì không bắt buộc phải tham gia.
2. Thay đổi thành phần triệu tập sinh viên từ tất cả những em là lớp trưởng nhóm trưởng các nhóm thành 40 sinh viên K54 (có danh sách kèm theo)
Kính đề nghị các thầy cô đọc kỹ công văn đính kèm và thông báo cho sinh viên thuộc thành phần được triệu tập của nhóm mình phụ trách được biết. Xin trân trọng cám ơn !

Tin tức liên quan

Giới thiệu khoa CNTT