Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Thông báo kêu gọi tham gia kì thi Olympic cấp trường

Đăng ngày: 01/01/2014
-
Chuyên mục: Triệu tập
Thông báo: 

1. Để chuẩn bị cho kỳ thi Olympic (OLP) các môn học cấp Trường năm 2014 và thành lập các đội tuyển dự thi cấp Quốc gia. Đề nghị lớp trưởng, bí thư và GVCN các lớp lập danh sách các bạn trong lớp đăng ký dự thi OLP các môn học và gửi về cho tôi chậm nhất là 17h00 thứ 6,3/1/2014.
2. Các môn SV khoa CNTT có thể đăng ký gồm: Giải tích, Đại số, Tin học chuyên, Tiếng Anh (bài thi dạng TOEIC-Actual Test). 
3. Điều kiện được đăng ký: điểm học phần dự thi (điểm Z)>=7.0.

Tin tức liên quan

Giới thiệu khoa CNTT