Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Kế hoạch thay đổi hình thức làm tốt nghiệp cho K52, 53 và thay đổi chương trình đào tạo K54, 55

Đăng ngày: 10/11/2014
-
Chuyên mục: Đào tạo
Kế hoạch về việc thay đổi hình thức làm tốt nghiệp cho sinh viên K52, K53:
- Điều kiện làm đồ án tốt nghiệp: sinh viên có điểm tích lũy từ 2.75 trở lên.
- Sinh viên không đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp sẽ được học 2 học phần thay thế: "Điện toán đám mây", "Các hệ cơ sở tri thức".

Với sinh viên K54,55 xem chi tiết thay đổi chương trình khung đào tạo đã hiệu chỉnh thay đổi các ngành theo link sau:

Tin tức liên quan

Giới thiệu khoa CNTT