Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Thông báo việc nhận bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2016

Đăng ngày: 13/01/2016
-
Chuyên mục: Triệu tập
Theo kế hoạch Nhà trường sẽ tổ chức LỄ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC (2015-2016) ĐỢT1" như sau 
Thời gian : Ngày 23/01/2016 (Thứ Bảy). Ca 1: 07h00  , Ca 2: 09h00
Địa điểm : Hội trường A8, Khu Hiệu bộ .
Danh sách sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp (có file đính kèm).
Những sinh viên không đăng ký dự lễ tốt nghiệp sẽ nhận bằng tại VPK sau ngày 23/1.2016

Lưu ý: Các em đến nhận bằng yêu cầu phải có chứng minh thư nhân dân và phiếu thanh toán tài sản

Để giải nén các bạn đổi tên file thành danh_sach.part01.rar cho đến danh_sach.part08.rar

File đính kèm: "danh sách phần 1"
File đính kèm: "danh sách phần 2"
File đính kèm: "danh sách phần 3"
File đính kèm: "danh sách phần 4"
File đính kèm: "danh sách phần 5"
File đính kèm: "danh sách phần 6"
File đính kèm: "danh sách phần 7"
File đính kèm: "danh sách phần 8"

Tin tức liên quan

Giới thiệu khoa CNTT