Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Quyết định chia nhóm các lớp K56 và danh sách cán bộ phụ trách các lớp

Đăng ngày: 23/03/2016
-
Chuyên mục: Tin đơn vị
Kính gửi các thầy trong khoa và gửi toàn thể các bạn sinh viên thông tin về quyết định chia nhóm các lớp K56, danh sách các nhóm K56 thuộc khoa CNTT và danh sách các cán bộ phụ trách các nhóm. Chi tiết xin mời các thầy và các em sinh viên xem file đính kèm.
File đính kèm: "File đính kèm"

Tin tức liên quan

Giới thiệu khoa CNTT