Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Thông báo về việc viết bài trên Tạp chí KHCN Hàng hải số 48/2016

Đăng ngày: 03/10/2016
-
Chuyên mục: NCKH
Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường!
Nhân dịp chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Nhà trường xuất bản Tạp chí “Khoa học Công nghệ Hàng hải” số 48/2016 và để kịp thời cho việc biên tập và phát hành Tạp chí trước ngày 15/11/2016, Ban biên tập thông báo tới các đơn vị, các nhà khoa học, các giảng viên tham gia viết bài cho Tạp chí.
Các bài báo được gửi về Phòng Khoa học – Công nghệ trước 30/10/2016 để Ban biên tập tiết hành thủ tục phản biện theo quy định trước khi phát hành (các bài báo trình bày theo thể lệ đã quy định, kèm theo 1 bản in và qua email khcn.dhhh@gmail.com hoặc tckhcnhh@gmail.com).
Nhận được thông báo này, Ban biên tập Tạp chí đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi tới các CB, GV của đơn vị mình biết để viết bài tham gia Tạp chí.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tại Văn phòng Tạp chí KHCN Hàng hải, Phòng 206B, Tầng 2 Nhà A1.

Tin tức liên quan

Giới thiệu khoa CNTT