Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Thông báo phúc tra tiếng Anh B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam

Đăng ngày: 03/10/2016
-
Chuyên mục: Cao học
Thông báo phúc tra tiếng Anh B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam cho khóa 2014. Chi tiết xem file thông báo đính kèm.


Tin tức liên quan

Giới thiệu khoa CNTT