Email quản trị viên: hungdd@vimaru.edu.vn

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2016

Đăng ngày: 03/10/2016
-
Chuyên mục: Cao học
Ngày 09 tháng 6 năm 2016, Hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam đã ký thông báo số 537/TB-ĐHHHVN Về việc thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016.
Ngày 13 tháng 6 năm 2016, Hiệu trưởng Trường đại học Hàng hải Việt Nam đã ký thông báo số 548/TB-ĐHHHVN Về việc thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2016.
Ghi chú: Danh mục hướng nghiên cứu và danh sách các nhà khoa học có thể tham gia hướng dẫn NCS của các ngành, chuyên ngành; Danh mục các môn học bổ sung kiến thức của các ngành, chuyên ngành tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam lấy tại file đính kèm.


Tin tức liên quan

Giới thiệu khoa CNTT