Cựu sinh viên

 Lễ thành lập hội cựu sinh viên khoa Công nghệ thông tin

Lễ thành lập hội cựu sinh viên khoa Công nghệ thông tin

Ngày 30/10/2016, hội cựu sinh viên khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Hàng Hải Việt Nam đã chính thức được thành lập. Buổi lễ thành lập có sự...

12/03/2017