Kết nối doanh nghiệp

Hội thảo kết nối doanh nghiệp - Chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế và định hướng Kỹ sư hệ thống cho SV ngành CNTT

Hội thảo kết nối doanh nghiệp - Chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế và định hướng Kỹ sư hệ thống cho SV ngành CNTT

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2017-2018, Khoa Công nghệ thông tin triển khai thực hiện chương trình “Kết nối doanh nghiệp” với chủ đề: “Chứng chỉ nghề...

13/11/2017

Khoá đào tạo kỹ năng do VCCI và Microsoft tổ chức

Trong khuôn khổ Dự án “YouthSpark - Tăng cường kỹ năng làm việc, khởi nghiệp cho thanh niên và kết nối với doanh nghiệp nhỏ và vừa” do Phòng Thương...

04/06/2017

Hội thảo về việc hợp tác phát triển logistics Anh - Việt Nam

Sau một 1/2 ngày làm việc trách nhiệm, Hội thảo đã thành công tốt đẹp. Hội thảo kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất góp phần tích cực vào...

06/03/2017

Hội thảo kết nối doanh nghiệp năm 2015 tổ chức thành công

Sau một ngày làm việc trách nhiệm, Hội nghị thảo kết nối doanh nghiệp năm 2015 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị kết thúc trong không khí đoàn kết,...

06/03/2017

Chương trình hội thảo kết nối doanh nghiệp, nhà quản lý và đơn vị đào tạo

Đến dự hội thảo, các bạn sẽ được các doanh nghiệp chia sẻ một số điều cần lưu ý mà nhà tuyển dụng cần từ đó có được những định hướng cho bản thân....

06/03/2017