03 Th. 06

Ngày 31/5/2018, Khoa Công nghệ Thông tin - trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội đồng nghiệm thu 17 đề tài Nghiên cứu khoa học Cấp trường của...

02 Th. 05

Ngày 27 tháng 4 năm 2018, tại phòng 313-A4 Hội đồng Khoa học Khoa Công nghệ thông tin tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học Sinh...

12 Th. 03

1 Nghiên cứu một số kỹ thuật áp dụng trong hoạt động bỏ phiếu điện tử. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thế Anh 2 Nghiên cứu khai phá luật kết hợp từ dữ...