Nghiên cứu khoa học

Danh sách đề tài NCKH cấp trường khoa CNTT năm học 2014 - 2015

Danh sách đề tài NCKH cấp trường khoa CNTT năm học 2014 - 2015

1) Tên đề tài: Nghiên cứu mô hình giám sát thảm họa và môi trường bờ biển Việt Nam Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Đăng Hoan 2) Tên đề tài: Xây dựng thiết...

12/03/2017

 Danh sách đề tài NCKH cấp trường khoa CNTT năm học 2013 - 2014

Danh sách đề tài NCKH cấp trường khoa CNTT năm học 2013 - 2014

1 Nghiên cứu một số kỹ thuật áp dụng trong hoạt động bỏ phiếu điện tử. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thế Anh 2 Nghiên cứu khai phá luật kết hợp từ dữ...

12/03/2017