Theo thông báo số 243/TB-ĐHHHVN-ĐT, ngày 22/03/2017 của phòng Đào tạo về điều kiện đăng ký học phần tốt nghiệp, áp dụng từ kỳ 2(2016-2017) và kết quả xét (file đính kèm), sẽ bổ sung thêm một số sinh viên đủ điều kiện đăng ký đợt này. Nhờ Thầy, Cô báo giúp cho các sinh viên sau lên ngay VPK để đăng ký. Hạn 30/3/2017.
 
Lớp CNT53ĐH2 - Nguyễn Văn Hoàng (45438), Nguyễn Văn Khang (45443)
Lớp CNT51ĐH2 - Nguyễn Xuân Long (40230).
Lớp CNT54CĐ - Bùi Hồng Hạc (53985), Vũ Duy Thành (53961), riêng sv Nguyễn Hoàng Anh (53709) (đóng bổ sung học phí còn thiếu là 300.000 đồng mới được đăng ký).