Chức danh:  

  • CHUYÊN VIÊN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM KHAI THÁC CẢNG BIỂN
  • CHUYÊN VIÊN  CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

-   Số lượng: 5  Nam và 1 Nữ  làm việc tại Hải phòng, ;  dưới 30
-   Nhiệm vụ chính: Đảm nhiệm các công việc trong giai đoạn chuyển giao phần mềm, thực hiện các dịch vụ hỗ trợ khách hàng vận hành hệ thống mới.
- Mô tả công việc: Triển khai phần mềm khai thác container. Cụ thể:

o  Tìm hiểu giải pháp và lập kế hoạch triển khai.
o  Phối hợp với bộ phận lập trình để cài đặt phần mềm.
o  Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm.
o  Ghi nhận, truyền đạt, theo dõi và phản hồi các yêu cầu thay đổi của khách hàng đến giám đốc dự án.
o  Hỗ trợ chạy thực tế phần mềm tại khách hàng.

 

Tải file: