Tháng 6 23
Tháng 7 22

Chương trình tuyển dụng Công ty TNHH LG Việt Nam Hải Phòng

Trên cơ sở các hoạt động phối hợp giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) và Công ty TNHH LG Việt Nam Hải Phòng (LGEVH) về việc phối hợp đào tạo...
Tháng 8 16

CUỘC THI "SINH VIÊN VỚI AN TOÀN THÔNG TIN" NĂM 2018

Ngày nay với sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ . Nhất là sự bùng nổ thông tin thì vấn đề “ An toàn thông tin” là vô cùng cấp thiết....