Tháng 6 08

Kết quả nghiệm thu đề tài NCKH SV cấp trường năm học 2020-2021.

Giải thưởng sinh viên  NCKH góp phần nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và làm việc theo nhóm cho sinh viên; khuyến khích các cơ sở giáo...
Tháng 2 23

DANH SÁCH CẢNH BÁO HỌC TẬP - HỌC KỲ 1(2020-2021)

Kính gửi các Thầy cô và các em sinh viên  "DANH SÁCH CẢNH BÁO HỌC TẬP - HỌC KỲ 1(2020-2021)" Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với Cô Hường (GVK)....
Tháng 12 10

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA KHOA CNTT VÀ HỌC VIỆN SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ TEKY

Trong nhiều năm qua, Khoa CNTT luôn xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác đào tạo và giới thiệu việc làm với các doanh nghiệp trong và ngoài...
Tháng 6 23
Tháng 7 22

Chương trình tuyển dụng Công ty TNHH LG Việt Nam Hải Phòng

Trên cơ sở các hoạt động phối hợp giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) và Công ty TNHH LG Việt Nam Hải Phòng (LGEVH) về việc phối hợp đào tạo...
Tháng 8 16

CUỘC THI "SINH VIÊN VỚI AN TOÀN THÔNG TIN" NĂM 2018

Ngày nay với sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ . Nhất là sự bùng nổ thông tin thì vấn đề “ An toàn thông tin” là vô cùng cấp thiết....