Nhấn vào “Edit summary”, một khung soạn thảo được mở ra như hình dưới để viết nội dung tóm tắt. Nội dung này không bắt buộc phải nhập, tuy nhiên để SEO tốt hơn thì nên nhập một đoạn văn dưới 160 ký tự

Login or register to view File đính kèm