GIỚI THIỆU

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa CNTT – Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thành lập ngày 18/12/1997. Tiền thân của khoa là Trung tâm CNTT được thành lập từ ngày 17/9/1996 với 2 nhiệm vụ cơ bản là: Đào tạo chuyên ngành CNTT hệ Cao đẳng chính quy và Giảng dạy 2 môn Tin học Đại cương và Tin học ứng dụng cho toàn Trường.

Ngay sau khi thành lập, Khoa được giao nhiệm vụ: Đào tạo chuyên ngành CNTT hệ Đại học chính quy, Đào tạo chuyên ngành, CNTT hệ Đại học không chính quy, Đào tạo chuyên ngành CNTT hệ Cao đẳng chính quy, Giảng dạy 2 môn học Tin học đại cương và Tin học ứng dụng cho các Khoa khác trong toàn Trường.

Xem chi tiết