Tuyển sinh cao học ngành CNTT đợt 1 năm 2018.

Đào tạo 2 năm, thời gian học vào cuối tuần

Hoạt động
CLB Tin học

Xem chi tiết

Hoạt động
CLB Tiếng Anh

Xem chi tiết

Hoạt động
CLB Guirta

Xem chi tiết

Hoạt động
Thiện nguyện

Xem chi tiết

Thể thao,
Văn nghệ

Xem chi tiết

Hoạt động
Olympic, tay nghề

Xem chi tiết

Ngành đào tạo