Đã có Học bổng - Học kỳ I (2019-2020). 

Các em tới văp phòng khoa CNTT (P301 A4) gặp cô Hường để nhận học bổng (SĐT Cô Hường: 0904.351.466)

Yêu cầu các em khi đến mang theo Chứng minh thư nhân dân (Không nhận thay).

Hạn phát: Hết ngày 14/5/2020.