Trân trọng kính gửi các thầy, các cô và các em sinh viên : Thông báo về việc phát tài liệu học tập học kỳ phụ năm học 2020-2021

Kính đề nghị  xem thông tin tại file đính kèm./.

Trân trọng cảm ơn!      
File đính kèm: