Trân trọng kính gửi các thầy, các cô và các em sinh viên: Thông báo V/v gia hạn nộp học phí học kỳ phụ năm 2020-2021
Xin xem thông tin tại file đính kèm./.

Trân trọng cảm ơn!