Kính gửi các Thầy Cô và các em sinh viên  "KẾT QUẢ HỌC TẬP - HỌC KỲ 2(2019-2020)"

Chi tiết xin xem file đính kèm./.

Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp với Cô Hường (GVK). SĐT: 0904.351.466

File đính kèm: