Kính gửi các Thầy Cô và các em sinh viên "DANH SÁCH CẢNH BÁO HỌC TẬP - HỌC KỲ 2 (2019-2020)"

Chi tiết xin xem file đính kèm./.

Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp với Cô Hường (GVK). SĐT: 0904.351.466

Trân trọng thông báo!