Kính gửi các Thầy/Cô và các em sinh viên thông báo của Nhà trường về việc phát tài liệu học tập cho sinh viên

Thời gian: 21/9/2020 đến 2/10/2020

(Sáng từ:7h đến 11h. Chiều: 13h đến 16h30)

Địa điểm: Tầng 1/C6

Chi tiết xin xem file đính kèm./.

File đính kèm: