Công văn số 1022/QĐ-ĐHHHVN Quyết định về mức thu học phí năm học 2022-2023. Đề nghị các thầy cô triển khai, thực hiện.

Chi tiết xin xem file đính kèm./.

Trân trọng!

File đính kèm: