THÔNG BÁO THAM DỰ HỘI THẢO: "Hội thảo gắn kết sinh viên với môi trường doanh nghiệp".

Thời gian: 8h30 thứ 7 ngày 12/11/2022

Địa điểm: Phòng hội thảo 313 A4 – Khoa Công Nghệ Thông tin

Nội dung:

          - Nhu cầu nhân lực của đơn vị tuyển dụng

          - Các vị trí việc làm phù hợp với sinh viên tốt nghiệp khoa CNTT

         - Mức lương, thu nhập khi ra trường và trong quá trình làm việc

         - Khó khăn, thuận lợi của sinh viên khi ra trường bắt đầu đi làm

         - Năng lực của SV cần chuẩn bị để có thể đáp ứng môi trường làm việc tại đơn vị

         - Hỗ trợ SV của Khoa đến đơn vị thực tập

* Chú ý: Ngoài các sinh viên tham dự theo danh sách, tất cả các em sinh viên quan tâm và có nhu cầu tham gia đều được tham dự.

                   Chào mừng các bạn đến với "Hội thảo gắn kết sinh viên với môi trường doanh nghiệp"