Thông báo về việc đăng ký dự thi Olympic cấp Trường năm 2023 các môn học Tin học chuyên, Tin học văn phòng, Tiếng Anh, ...
Riêng môn Tin học chuyên các em có thể đăng ký bằng cách điền thông tin vào form sau: