- Nghiên cứu mô hình các chức năng trong mạng GSM và 3G. - Nghiên cứu chức năng an ninh thông tin và giải thuật sinh khóa dòng trong mạng GSM và 3G dùng cho bảo mật tin nhắn và cuộc gọi của điện thoại di động. - Thử nghiệm kết quả giải thuật sinh khóa dòng.
Chủ nhiệm đề tài: 
Login or register to view File đính kèm