Tháng 1 29
TS. Trần Đăng Hoan

TS. Trần Đăng Hoan

Chức vụ: Giảng viên.  Đơn vị: Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính.  Học vị: Tiến sĩ.  Lĩnh vực chuyên môn: Tin học.  Email: dang-hoan.tran@...
Tháng 1 29

TS. Hồ Thị Hương Thơm

Chức vụ: Trưởng Bộ môn.  Đơn vị: Bộ môn Tin học Đại cương.  Học vị: Tiến sĩ.  Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ thông tin. Email: thomhth@vimaru....
Tháng 1 29

TS. Trần Thị Hương

Chức vụ: Trưởng Bộ môn.  Đơn vị: Bộ môn Hệ thống Thông tin.  Học vị: Tiến sĩ.  Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ thông tin.  Email: huongtt@...
Tháng 1 29

TS. Nguyễn Duy Trường Giang

Chức vụ: Phó trưởng Khoa.  Đơn vị: Bộ môn Khoa học Máy tính.  Học vị: Tiến sĩ.  Lĩnh vực chuyên môn: Phân tích hệ thống - quản lý và xử lý...
Tháng 1 29
TS. Nguyễn Trung Đức

TS. Nguyễn Trung Đức

Chức vụ: Phó Trưởng khoa.  Đơn vị: Bộ môn Hệ thống Thông tin.  Học vị: Tiến sĩ.  Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ thông tin.  Email: duc....
Tháng 1 29

TS. Nguyễn Trọng Đức

Chức vụ:  Giảng viên Đơn vị:  Bộ môn Kỹ thuật máy tính.  Học vị: Tiến sĩ.  Lĩnh vực chuyên môn: Quang học và tần số vô tuyến.  Email: trong-...
Tháng 1 29

TS. Nguyễn Hữu Tuân

Chức vụ: Trưởng khoa.  Đơn vị: Bộ môn Khoa học máy tính.  Học vị: Tiến sĩ.  Lĩnh vực chuyên môn: Khoa học máy tính.  Email: huu-tuan.nguyen@...