Tháng 11 07

Thông báo: Công văn triệu tập sinh viên Khoa CNTT tham dự chương trình kết nối doanh nghiệp cùng công ty DATATECH

THÔNG BÁO Về việc triệu tập sinh viên tham dự chương trình kết nối doanh nghiệp cùng công ty DATATECH Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2018-2019 về việc...
Tháng 7 02

Tuyển thực tập sinh làm việc tại LGEVH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - LGEVH Trên cơ sở các hoạt động phối hợp giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU) và Công ty TNHH LG Việt Nam Hải Phòng (...
Tháng 5 04
FPT Telecom

Triệu tập sinh viên tham gia chương trình kết nối doanh nghiệp của Tập đoàn FPT Telecom

Căn cứ vào công văn số 14/TB-CTSV-ĐHHHVN của Nhà trường về việc triệu tập sinh viên tham dự chương trình kết nối doanh nghiệp của tập đoàn FPT...
Tháng 3 20

Triệu tập sinh viên tham gia chương trình kết nối doanh nghiệp Khoa CNTT

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2017-2018, BCN Khoa CNTT triển khai thực hiện chương trình kết nối doanh nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên...