LIÊN CHI ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Phụ trách các hoạt động Đoàn thanh niên, Hội sinh viên của Khoa, là tổ chức kết nối toàn bộ sinh viên của Khoa với các hoạt động của Nhà trường, các hoạt động cùng các thầy cô trong khoa và các đơn vị bên ngoài.


Bí thư Liên chi Đoàn: (phụ trách chung)

Thầy: Phạm Ngọc Duy

SĐT: 0839,833.813


Phó bí thư Liên chi - Chủ tịch Hội sinh viên Khoa: (phụ trách hoạt động văn nghệ, thể thao, tình nguyện sinh viên)

Sinh viên Phạm Tiến Thành (CNT59ĐH) và sinh viên Nguyễn Thị Thảo Hiền(CNT57ĐH)