LIÊN CHI ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Phụ trách các hoạt động Đoàn thanh niên, Hội sinh viên của Khoa, là tổ chức kết nối toàn bộ sinh viên của Khoa với các hoạt động của Nhà trường, các hoạt động cùng các thầy cô trong khoa và các đơn vị bên ngoài.

 

Bí thư Liên chi Đoàn:

Thầy: Nguyễn Thành Tuấn Anh

Email: thanhtuananhnguyen@vimaru.edu.vn

 

Phó bí thư Liên chi Đoàn:

SV: Nguyễn Thảo Hiền

SĐT: 0799.243.111

 

Chủ tịch Hội sinh viên Khoa:

SV: Trần Hoàng Thái

SĐT: 0796.46.54.54