LIÊN CHI ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Phụ trách các hoạt động Đoàn thanh niên, Hội sinh viên của Khoa, là tổ chức kết nối toàn bộ sinh viên của Khoa với các hoạt động của Nhà trường, các hoạt động cùng các thầy cô trong khoa và các đơn vị bên ngoài.

(Cập nhật Tháng 9/2019)

 

Bí thư Liên chi Đoàn: (phụ trách chung)

Thầy: Nguyễn Thành Tuấn Anh

Email: thanhtuananhnguyen@vimaru.edu.vn

 

Phó bí thư Liên chi Đoàn: (phụ trách hoạt động học thuật + NCKH sinh viên)

Thầy: Phạm Ngọc Duy

SĐT: 0839,833.813

 

Phó bí thư Liên chi - Chủ tịch Hội sinh viên Khoa: (phụ trách hoạt động văn nghệ, thể thao, tình nguyện sinh viên)

SV: Trần Hoàng Thái

SĐT: 0796.46.54.54