Tháng 5 12

Hướng dẫn làm bài Lập trình C

Video hướng dẫn làm bài Lập trình C trên hoctructuyen.vimaru.edu.vn
Tháng 11 08

THÔNG BÁO: Về việc triệu tập sinh viên K56 tham dự chương trình tham quan Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng

Căn cứ vào công văn số 1252/ĐHHHVN-QHQT ngày 23/10/2019 về việc tổ chức chương trình tham quan Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng, BCN Khoa CNTT thực...