Tháng 8 15

DANH SÁCH HỌC BỔNG - HỌC KỲ 2 (2018-2019)

Kính gửi các Thầy Cô và các em sinh viên "DANH SÁCH HỌC BỔNG - HỌC KỲ 2 (2018-2019)"        Yêu cầu các em khẩn trương tới gặp cô Hường tại văn...
Tháng 8 12

DANH SÁCH CẢNH BÁO HỌC TẬP - HỌC KỲ 2(2018-2019)

Gửi các em sinh viên "DANH SÁCH CẢNH BÁO HỌC TẬP -  HỌC KỲ  2(2018-2019)" Đề nghị các em ở diện cảnh báo khẩn trương  lên Văn phòng Khoa (P301-A4...
Tháng 7 31

KẾT QUẢ HỌC TẬP - HỌC KỲ 2 năm học 2018-2019

Kính gửi các Thầy Cô  và các em sinh viên "KẾT QUẢ HỌC TẬP - HỌC KỲ 2 năm học 2018-2019" Chi tiết xin xem file đính kèm./. Mọi thắc mắc liên hệ...
Tháng 7 31

Thông báo về việc phát tài liệu học tập học kỳ phụ năm học 2019-2020

Trân trọng kính gửi các thầy cô và các em sinh viên: Thông báo về việc phát tài liệu học tập học kỳ phụ năm học 2019-2020. Thời gian và địa điểm được...
Tháng 7 23

Thông báo kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ I năm học 2019-2020.

Trân trọng kính gửi các thầy cô  và các em sinh viên Thông báo kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ I năm học 2019-2020.Mọi chi tiết xin xem file...
Tháng 7 04

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2/2019 - Đại học Hàng hải Việt Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM THÔNG BÁO Kế hoạch tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 - năm 2019 Mọi chi tiết xin xem file đính kèm./.
Tháng 7 03

THÔNG BÁO: Về việc nộp bổ sung học phí kỳ phụ năm học 2019-2020

Các bạn sinh viên K55,K54,K53 chú ý nộp bổ sung học phí học kỳ phụ 2019-2020. Mọi chi tiết xin xem file đính kèm./. Trân trọng thông báo.
Tháng 7 02

Thông báo: Về việc giao đề tài tốt nghiệp cho sinh viên K56

Kính gửi các Thầy/Cô và các em sinh viên. Sau khi nhận được kết quả bốc thăm đề tài, dựa trên số lượng các đề tài một GV hướng dẫn và các đề tài do...
Tháng 6 28

DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP - ĐỢT 2 (2018-2019)

Kính gửi các Thầy Cô và các em sinh viên "DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP -  ĐỢT 2 (2018-2019)" Chi tiết xin xem file đính kèm./. Kính đề nghị các Giáo...

Trang