17 Th. 07

Kính gửi thầy cô và các em "KẾT QUẢ HỌC TẬP - HỌC KỲ 2 & NĂM HỌC (2017-2018)" https://drive.google.com/file/d/...

27 Th. 06

Kính gửi các Thầy Cô "DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP -  ĐỢT 2 (2017-2018)" Đề nghị các Cố vấn học tập gửi ngay cho lớp.  Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp với...

23 Th. 06

Kính gửi các Thầy/Cô danh sách giao hướng dẫn đề tài Thực tập TN cho K55. Thời gian tính thực tập TN của sinh viên bắt đầu từ 1/8. Tuy nhiên các Thầy...

24 Th. 04

Thông báo: Kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ phụ năm học 2018-2019. Đối tượng: các sinh viên học chậm tiến độ, học lại, học cải thiện điểm và thực...

17 Th. 04

Kính gửi các thầy cô CVHT Căn cứ vào công văn số 12/TB-CTSV ngày 16/4/2018 v/v Triệu tập sinh viên tham dự "Hội thảo việc làm tại Nhật Bản năm 2018":

12 Th. 04

Các Quyết định về việc kỷ luật các sinh viên thuộc khoa CNTT vi phạm quy chế rèn luyện sinh viên tháng 4-2018.

12 Th. 04

Vào hồi 16h00 thứ Hai, ngày 09/04/2018 về tại Phòng học chuyên ngành 313, tầng 3 nhà A4, Chi bộ Khoa CNTT tổ chức cuộc họp Chi bộ tháng 4 với các nội...

20 Th. 03

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2017-2018, BCN Khoa CNTT triển khai thực hiện chương trình kết nối doanh nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên...

Trang