Tháng 4 09

THÔNG BÁO: V/v Phát bằng tốt nghiệp đợt tháng 3 - năm 2021

Phòng Đào tạo sẽ phát bằng Tốt nghiệp đợt tháng
Tháng 3 09

DANH SÁCH HỌC BỔNG KKHT – HỌC KỲ 1 (2020-2021)

Kính gửi các Thầy Cô "DANH SÁCH HỌC BỔNG KKHT – HỌC KỲ 1(2020-2021)" Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp với Cô Hường (GVK). SĐT: 0904.351.466
Tháng 2 23

V/V LÀM THỦ TỤC XÉT TỐT NGHIỆP - ĐỢT 21(2020-2021)

Thông báo các sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp - đợt 21(2020-2021)  nhưng chưa làm thủ tục xét tốt nghiệp (nộp đơn xin xét TN...
Tháng 2 23

DANH SÁCH CẢNH BÁO HỌC TẬP - HỌC KỲ 1(2020-2021)

Kính gửi các Thầy cô và các em sinh viên  "DANH SÁCH CẢNH BÁO HỌC TẬP - HỌC KỲ 1(2020-2021)" Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với Cô Hường (GVK)....
Tháng 2 19

KẾT QUẢ HỌC TẬP - HỌC KỲ 1(2020-2021)

Kính gửi các Thầy Cô và các em sinh viên  "KẾT QUẢ HỌC TẬP - HỌC KỲ 1(2020-2021)" Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với Cô Hường (GVK). SĐT:...
Tháng 12 31

DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP - ĐỢT 1 - NĂM HỌC 2020-2021

Kính gửi các Thầy Cô và các em sinh viên "DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP -  ĐỢT 1 (2020-2021)" Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp với Cô Hường (GVK). SĐT: 0904...
Tháng 12 28

THÔNG BÁO V/v: Đăng ký hệ vừa học vừa làm cho các sinh viên chưa đạt chuẩn đầu ra

Những em sinh viên Khóa 54 đã hoàn thành chương trình học, nhưng chưa đạt chuẩn đầu ra có thể đăng ký xét Hệ VLVH.
Tháng 12 23

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHƯNG CHƯA ĐĂNG KÝ XÉT TN

THÔNG BÁO V/v: "DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHƯNG CHƯA ĐĂNG KÝ XÉT TN"  - Đợt 1(2020-2021). Theo như thông báo trước đã đăng về việc :"Đăng ký...
Tháng 12 17

NỘP ĐƠN XIN XÉT TỐT NGHIỆP - ĐỢT 1- NĂM 2020-2021

THÔNG BÁO Các em sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2020-2021 lên văn phòng Khoa gặp cô Hường để nộp đơn xin xét tốt nghiệp và phiếu...
Tháng 11 24

Thông báo: V/v triệu tập sinh viên tham dự Hội thảo "Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp tại Hải Phòng"

Ban Chủ nhiệm Khoa CNTT triển khai thực hiện triệu tập sinh viên tham dự Hội thảo “Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp tại Hải Phòng...

Trang