Tháng 10 08

DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP BỔ SUNG - ĐỢT 11(2020-2021)

Kính gửi các Thầy Cô và các em sinh viên  "DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP BỔ SUNG -  ĐỢT 11(2020-2021)" Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp với Cô Hường (GVK)....
Tháng 9 15

Thông báo về việc phát tài liệu học tập học kỳ I năm học 2020-2021

Kính gửi các Thầy/Cô và các em sinh viên thông báo của Nhà trường về việc phát tài liệu học tập cho sinh viên Thời gian: 21/9/2020 đến 2/10/2020 (...
Tháng 9 09

Thông báo: V/v thu tiền bảo hiểm y tế HSSV năm 2021 và tiền học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021

Kính gửi các thầy, cô CVHT và các em sinh viên công văn số 1164/TB-ĐHHHVN của Nhà trường V/v thu tiền học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021...
Tháng 8 18

DANH SÁCH HỌC BỔNG KKHT–HỌC KỲ 2 (2019-2020)

Kính gửi các Thầy Cô và các em sinh viên  "DANH SÁCH HỌC BỔNG KKHT – HỌC KỲ 2 (2019-2020)" Chi tiết xin xem file đính kèm./. Mọi thắc mắc liên hệ...
Tháng 8 07

KẾT QUẢ HỌC TẬP - NĂM HỌC (2019-2020)

Kính gửi các Thầy Cô và các em sinh viên "KẾT QUẢ HỌC TẬP - NĂM HỌC (2019-2020)" Chi tiết xin xem file đính kèm./. Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp...
Tháng 8 05

DANH SÁCH CẢNH BÁO HỌC TẬP - HỌC KỲ 2 (2019-2020)

Kính gửi các Thầy Cô và các em sinh viên "DANH SÁCH CẢNH BÁO HỌC TẬP - HỌC KỲ 2 (2019-2020)" Chi tiết xin xem file đính kèm./. Mọi thắc mắc liên...
Tháng 8 04

KẾT QUẢ HỌC TẬP - HỌC KỲ 2 (2019-2020)

Kính gửi các Thầy Cô và các em sinh viên  "KẾT QUẢ HỌC TẬP - HỌC KỲ 2(2019-2020)" Chi tiết xin xem file đính kèm./. Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp...
Tháng 8 03

THÔNG BÁO: V/v gia hạn nộp học phí học kỳ phụ năm 2020-2021

Trân trọng kính gửi các thầy, các cô và các em sinh viên: Thông báo V/v gia hạn nộp học phí học kỳ phụ năm 2020-2021Xin xem thông tin tại file đính...
Tháng 7 29

Thông báo về việc phát tài liệu học tập học kỳ phụ năm học 2020-2021

Trân trọng kính gửi các thầy, các cô và các em sinh viên : Thông báo về việc phát tài liệu học tập học kỳ phụ năm học 2020-2021Kính đề nghị  xem...
Tháng 7 21

DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2(2019-2020) - KHOA CNTT

Kính gửi các Thầy Cô và các em sinh viên  "DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2(2019-2020)" Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với Cô Hường (GVK). SĐT:...

Trang