Tháng 8 07

KẾT QUẢ HỌC TẬP - NĂM HỌC (2019-2020)

Kính gửi các Thầy Cô và các em sinh viên "KẾT QUẢ HỌC TẬP - NĂM HỌC (2019-2020)" Chi tiết xin xem file đính kèm./. Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp...
Tháng 8 05

DANH SÁCH CẢNH BÁO HỌC TẬP - HỌC KỲ 2 (2019-2020)

Kính gửi các Thầy Cô và các em sinh viên "DANH SÁCH CẢNH BÁO HỌC TẬP - HỌC KỲ 2 (2019-2020)" Chi tiết xin xem file đính kèm./. Mọi thắc mắc liên...
Tháng 8 04

KẾT QUẢ HỌC TẬP - HỌC KỲ 2 (2019-2020)

Kính gửi các Thầy Cô và các em sinh viên  "KẾT QUẢ HỌC TẬP - HỌC KỲ 2(2019-2020)" Chi tiết xin xem file đính kèm./. Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp...
Tháng 8 03

THÔNG BÁO: V/v gia hạn nộp học phí học kỳ phụ năm 2020-2021

Trân trọng kính gửi các thầy, các cô và các em sinh viên: Thông báo V/v gia hạn nộp học phí học kỳ phụ năm 2020-2021Xin xem thông tin tại file đính...
Tháng 7 29

Thông báo về việc phát tài liệu học tập học kỳ phụ năm học 2020-2021

Trân trọng kính gửi các thầy, các cô và các em sinh viên : Thông báo về việc phát tài liệu học tập học kỳ phụ năm học 2020-2021Kính đề nghị  xem...
Tháng 7 21

DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2(2019-2020) - KHOA CNTT

Kính gửi các Thầy Cô và các em sinh viên  "DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2(2019-2020)" Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với Cô Hường (GVK). SĐT:...
Tháng 7 19

THÔNG BÁO GẤP V/V HOÀN THIỆN THỦ TỤC XÉT TN - ĐỢT 2(2019-2020)

Kính gửi các Thầy, Cô  và các em sinh viên  Khoa Công nghệ thông tin.
Tháng 6 18

Lịch thi HP tốt nghiệp và Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020

Trân trọng kính gửi các Thầy/cô và các em sinh viên  Lịch thi học phần tốt nghiệp đợt 2 năm học 2019-2020 và Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020. Chi...
Tháng 5 12

THÔNG BÁO V/V PHÁT HỌC BỔNG - HỌC KỲ I (2019-2020)

Đã có Học bổng - Học kỳ I (2019-2020).  Các em tới văp phòng khoa CNTT (P301 A4) gặp cô Hường để nhận học bổng (SĐT Cô Hường: 0904.351.466) Yêu cầu...

Trang