Địa chỉ: 
Phòng 305 - tầng 3 - A4 - Khu A Đại học Hàng Hải Việt Nam

Bộ môn giảng dạy các chuyên ngành về hệ thống máy tính.

Bộ môn có 6 thầy cô. Trong đó có 1 Tiến sĩ và 2 nghiên cứu sinh, 1 KTV, 2 Giáo vụ Khoa.

Thầy ThS - GVC- Phạm Trung Minh hiện là Phó trưởng bộ môn.

THÔNG TIN VỀ CÁC THẦY CÔ  BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH

TT Họ và tên Ngày sinh Bộ môn Trình độ Email
1 Nguyễn Trọng Đức 19/04/1975 Kỹ thuật máy tính TS trong-duc.nguyen@vimaru.edu.vn
2 Phạm Trung Minh 07/05/1980 Kỹ thuật máy tính Th.S minhpt@vimaru.edu.vn
3 Vũ Đình Trung 08/02/1990 Kỹ thuật máy tính Th.S trungvd@vimaru.edu.vn
4 Nguyễn Hoàng Thùy Trang 04/03/1989 Kỹ thuật máy tính Th.S trangnht@vimaru.edu.vn
5 Nguyễn Thị Giang 17/09/1980 Kỹ thuật máy tính Th.S giangnt.fit@vimaru.edu.vn
6 Lê Thị Xuân Hường 30/11/1969 Kỹ thuật máy tính ĐH huonglx@vimaru.edu.vn
7 Lê Hải Bình 27/08/1987 Kỹ thuật máy tính ĐH binhlh@vimraru.edu.vn

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỈ NIỆM CỦA CÁC THẦY CÔ BỘ MÔN CÙNG CÁC THẦY CÔ TRONG KHOA