Địa chỉ: 
Phòng 306 Nhà A4 - Đại học Hàng hải Việt Nam, Tel : 0904 200 669

          Bộ môn Khoa học máy tính đảm nhiệm chức năng giảng dạy các môn học chuyên ngành thuộc lĩnh vực Khoa học máy tính bậc trên đại học, đại học và cao đẳng thuộc khoa CNTT. Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng thuộc các lĩnh vực Khoa học Máy tính.

Bộ môn hiện có 6 cán bộ, trong đó: 03 Tiến sĩ, 03 Thạc sĩ (trong đó có 01 NCS).

Thầy giáo  Nguyễn Hạnh Phúc- ThS.GVC.  là Phó Trưởng BM, phụ trách ngành CNT.

THÔNG TIN VỀ CÁC GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

    TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

Trình độ

Email

1

Nguyễn Hữu Tuân

28/03/1980

Trưởng Khoa

TS

tuannh@vimaru.edu.vn

2

Nguyễn Duy Trường Giang

23/04/1981

Phó trưởng Khoa

TS

giangndt@vimaru.edu.vn

3

Nguyễn Hạnh Phúc

24/5/1978

GVC- Phó trưởng BM

Th.S

phucnh@vimaru.edu.vn

4

Phạm Tuấn Đạt

13/12/1976

Giảng viên

Th.S

datpt@vimaru.edu.vn


MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỈ NIỆM CỦA CÁC THẦY CÔ  BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH CÙNG CÁC THẦY CÔ TRONG KHOA