Tháng 11 23

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Công văn số 1509/TB-ĐHHHVN: Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023 Học viên có nhu cầu xin xem thông tin tại  địa chỉ sau:
Tháng 11 25

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022

Trân trọng kính gửi các thầy, các cô: Công văn 1721/TB-ĐHHHVN: Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022
Tháng 11 25

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Trân trọng kính gửi các thầy, các cô, các anh chị học viên: Công văn 1722/TB-ĐHHHVN:  Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022
Tháng 7 17

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021

Trân trọng kính gửi các thầy, các cô và các bạn: Công văn số 1020/TB-ĐHHHVN: Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021
Tháng 12 27

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TUYỂN SINH - HƯỚNG NGHIỆP NĂM 2021

Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2020, "Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2021" đã được tổ chức tại Trường đại học Hàng hải Việt Nam. Chương...
Tháng 7 09

Thông tin tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Trường ĐH Hàng hải Việt Nam Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 Chi tiết xin xem file đính kèm./.  
Tháng 6 28

TƯ VẤN TUYỂN SINH- NĂM HỌC 2020-2021

Trường ĐHHHVN, Khoa CNTT tổ chức chương trình Tư vấn tuyển sinh năm học 2020-2021.
Tháng 3 18

Chỉ tiêu tuyển sinh và phương thức tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2019 - Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

Chỉ tiêu tuyển sinh các chuyên ngành Đại học, Cao đẳng năm 2019 http://tuyensinh.vimaru.edu.vn/huongdan/2019-chi-tieu-tuyen-sinh-cac-chu...
Tháng 11 08

Tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2019

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo kế hoạch tuyển sinh nghiên cứu sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019. - Nội dung chi tiết xin xem file...

Trang