Tháng 4 12

Các Quyết định kỷ luật sinh viên vi phạm Quy chế CTSV tháng 4/2018

Các Quyết định về việc kỷ luật các sinh viên thuộc khoa CNTT vi phạm quy chế rèn luyện sinh viên tháng 4-2018.
Tháng 12 19
Gala sinh viên 2017

Gala sinh viên 2017

Gala sinh viên là món ăn tinh thần được tổ chức hàng năm của khoa CNTT, nơi các bạn thể hiện bản thân, toả sáng cùng tài năng của chính mình.