Tháng 7 06

Bảo vệ nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường 2019-2020 - Khoa CNTT

Ngày 6 tháng 7 năm 2020 Tại địa điểm: P313- A4- Trường ĐH Hàng hải Việt Nam
Tháng 1 29
IAMU 2016

Xây dựng hệ thống nhận dạng giới tính tự động sử dụng LPQ

Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Tuân.  Thành viên tham gia: ThS. Trịnh Thị Ngọc Hương, ThS. Lê Quyết Tiến.  Hội nghị: Hội nghị quốc tế Khoa học Công nghệ...
Tháng 1 29
IAMU 2016

Một số phương pháp gia tăng hiệu suất xử lý trên GPU đối với các bài toán song song không đầy đủ

Tác giả: ThS. Vũ Đình Trung.  Thành viên tham gia: TS. Nguyễn Trọng Đức.  Hội nghị: Hội nghị quốc tế Khoa học Công nghệ Hàng hải 2016 (IAMU 2016). 
Tháng 1 29
ATC 2016

A Novel Multiband Frequency Reconfigurable PIFA Antenna

Tác giả: ThS. Phạm Trung Minh.  Thành viên tham gia: Tô Thị Thảo, TS. Nguyễn Trọng Đức, Vũ Văn Yêm.  Hội nghị: International Conference on Advanced...
Tháng 1 29
NICS 2016

Unconstrained gender classification by multi-resolution LPQ and SIFT

Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Tuân.  Thành viên tham gia: ThS. Trịnh Thị Ngọc Hương.  Hội nghị: IEEE NICS 2016 Conference.