Tháng 7 09

Thông tin tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Trường ĐH Hàng hải Việt Nam Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 Chi tiết xin xem file đính kèm./.  
Tháng 11 08

Tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2019

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thông báo kế hoạch tuyển sinh nghiên cứu sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019. - Nội dung chi tiết xin xem file...
Tháng 11 08

Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM THÔNG BÁO  Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 - Mọi chi tiết xin xem file đính kèm./.